Thứ Ba, Tháng Một 18, 2022

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay – 01:49:47 18/01/2022

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tổng hợp

Đơn vị: đồng / chỉ

Thương phẩm Loại vàng Hàm lượng Mua vào Bán ra
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9 (24k) 5.271.000 5.336.000
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9 (24k) 5.271.000 5.336.000
Quà mừng vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG 999.9 (24k) 5.271.000 5.334.000
Vàng SJC VÀNG MIẾNG SJC 999.9 (24k) 6.126.000 6.160.000
Vàng BTMC VÀNG TRANG SỨC 999.9 999.9 (24k) 5.210.000 5.320.000
VÀNG TRANG SỨC 99.9 99.9 (24k) 5.200.000 5.310.000
Vàng HTBT VÀNG HTBT 999.9 (24k) 5.200.000
Vàng thị trường VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9 (24k) 5.150.000

08:48:32 18/01/2022

GIÁ VÀNG TỔNG HỢP

Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L 61,100,000 61,700,000
SJC 5c 61,100,000 61,720,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 61,100,000 61,730,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 52,600,000 53,250,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 52,600,000 53,350,000
Nữ Trang 99.99% 52,250,000 52,950,000
Nữ Trang 99% 51,326,000 52,426,000
Nữ Trang 68% 34,160,000 36,160,000
Nữ Trang 41.7% 20,232,000 22,232,000

08:47:19 18/01/2022

Giá vàng Doji – Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
AVPL / SJC HN lẻ61056165
AVPL / SJC HN buôn61056165
Kim Dần61056165
Kim Thần Tài61056165
Lộc Phát Tài61056165
Kim Ngân Tài61056165
Hưng Thịnh Vượng52605320
Nguyên liệu 99.9952355255
Nguyên liệu 99.952305250
Nữ trang 99.9952055285
Nữ trang 99.951955275
Nữ trang 9951255240
Nữ trang 18k38644064
Nữ trang 16k34643764
Nữ trang 14k29033103
Nữ trang 10k14261576
Quy đổi (nghìn/lượng)--
USD/VND (Liên NH)--

08:45:29 18/01/2022

GIÁ VÀNG TỔNG HỢP

Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L 61,100,000 61,700,000
SJC 5c 61,100,000 61,720,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 61,100,000 61,730,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 52,600,000 53,250,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 52,600,000 53,350,000
Nữ Trang 99.99% 52,250,000 52,950,000
Nữ Trang 99% 51,326,000 52,426,000
Nữ Trang 68% 34,160,000 36,160,000
Nữ Trang 41.7% 20,232,000 22,232,000

08:47:19 18/01/2022

Giá vàng Doji – Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
AVPL / SJC HN lẻ61056165
AVPL / SJC HN buôn61056165
Kim Dần61056165
Kim Thần Tài61056165
Lộc Phát Tài61056165
Kim Ngân Tài61056165
Hưng Thịnh Vượng52605320
Nguyên liệu 99.9952355255
Nguyên liệu 99.952305250
Nữ trang 99.9952055285
Nữ trang 99.951955275
Nữ trang 9951255240
Nữ trang 18k38644064
Nữ trang 16k34643764
Nữ trang 14k29033103
Nữ trang 10k14261576
Quy đổi (nghìn/lượng)--
USD/VND (Liên NH)--

08:45:29 18/01/2022