Giá vàng PNJ

Bảng giá vàng PNJ Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay – [odr-datetime format=”H:i:s d/m/Y”]

Giá vàng PNJ chi tiết theo khu vực

Đơn vị: đồng / lượng

[odex-retrieve post=”49545″]%%post_content%%[/odex-retrieve]

GIÁ VÀNG TỔNG HỢP

[odex-retrieve post=”39864″]%%post_content%%[/odex-retrieve]

Giá vàng Doji – Hà Nội

[odex-retrieve post=”39897″]%%post_content%%[/odex-retrieve]

GIÁ VÀNG TỔNG HỢP

[odex-retrieve post=”39864″]%%post_content%%[/odex-retrieve]

Giá vàng Doji – Hà Nội

[odex-retrieve post=”39897″]%%post_content%%[/odex-retrieve]