Thứ Tư, Tháng Mười 27, 2021

Tỷ giá Techcombank

Tỷ giá hối đoái cập nhật ngày 15/10/2020

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
       
Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
   Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
USD, (1,2)                             22,547    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD, (5,10,20)                             22,647    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD,50-100                             23,067                             23,087                             23,267
(tỷ giá Đô la Mỹ)
JPY                             216.36                             216.54                             225.56
(tỷ giá đồng Yên Nhật)
AUD                             15,931                             16,148                             16,750
(tỷ giá Đô Úc)
CAD                             17,130                             17,311                             17,912
(tỷ giá Đô Canada)
GBP                             29,422                             29,642                             30,544
(tỷ giá Bảng Anh)
CHF                             24,833                             25,091                             25,694
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
SGD                             16,700                             16,786                             17,388
(tỷ giá Đô Singapore)
EUR                             26,631                             26,838                             27,840
(tỷ giá Euro)
CNY            -                                  3,382                               3,513
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
HKD            -                                  2,861                               3,061
(tỷ giá Đô Hồng Kông)
THB                                   712                                   722                                   777
(tỷ giá Bat Thái Lan)
MYR            -                                  5,508                               5,662
(tỷ giá tiền Malaysia)
KRW                                      -     23.00
( tỷ giá Won Korean)
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,192
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,496                             23,888
       
Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
 Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
3                               23,087                             23,274
7                               23,088                             23,284
30                               23,092                             23,339
90                               23,101                             23,482
180                               23,115                             23,697
360                               23,145                             24,140
       
  Tham chiếu
Tỷ giá vàng                       5,525,000                         5,677,000
15-Oct-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
LIBOR USD (%năm): 0.23688 0.2545 0.34550
LIBOR EUR (%năm): -0.53014 -0.50429 -0.458
 Tỷ giá được cập nhật lúc 15/10/2020  04:21 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
(Nguồn từ Bloomberg)      

Xem lại những cập nhật trong ngày


 • Cập nhật lúc 15/10/2020 13:44

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,547    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,647    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,067                             23,087                             23,267
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             216.38                             216.56                             225.58
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             16,027                             16,245                             16,845
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,176                             17,359                             17,960
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             29,500                             29,721                             30,623
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             24,860                             25,119                             25,722
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,726                             16,813                             17,416
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             26,707                             26,914                             27,914
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,388                               3,518
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,861                               3,061
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   714                                   724                                   779
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,515                               5,668
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,192
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,496                             23,888
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,087                             23,274
  7                               23,088                             23,284
  30                               23,092                             23,339
  90                               23,101                             23,482
  180                               23,115                             23,697
  360                               23,145                             24,140
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       5,525,000                         5,677,000
  15-Oct-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 0.23688 0.2545 0.34550
  LIBOR EUR (%năm): -0.53014 -0.50429 -0.458
   Tỷ giá được cập nhật lúc 15/10/2020  01:42 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 15/10/2020 10:47

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,548    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,648    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,068                             23,088                             23,268
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             216.53                             216.72                             225.72
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             16,062                             16,281                             16,881
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,190                             17,373                             17,975
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             29,545                             29,766                             30,668
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             24,869                             25,128                             25,731
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,735                             16,822                             17,424
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             26,724                             26,932                             27,934
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,387                               3,518
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,861                               3,061
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   714                                   723                                   794
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,515                               5,668
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,192
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,496                             23,888
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,088                             23,275
  7                               23,089                             23,285
  30                               23,093                             23,340
  90                               23,102                             23,483
  180                               23,116                             23,698
  360                               23,146                             24,141
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       5,525,000                         5,677,000
  14-Oct-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 0.23688 0.2545 0.34550
  LIBOR EUR (%năm): -0.53014 -0.50429 -0.458
   Tỷ giá được cập nhật lúc 15/10/2020  10:43 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 15/10/2020 08:29

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,548    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,648    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,068                             23,088                             23,268
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             216.51                             216.70                             225.70
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             16,096                             16,315                             16,915
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,194                             17,377                             17,979
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             29,574                             29,796                             30,699
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             24,877                             25,137                             25,739
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,742                             16,829                             17,430
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             26,735                             26,943                             27,946
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,391                               3,522
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,861                               3,061
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   714                                   724                                   794
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,518                               5,670
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,192
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,496                             23,888
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,088                             23,275
  7                               23,089                             23,285
  30                               23,093                             23,340
  90                               23,102                             23,483
  180                               23,116                             23,698
  360                               23,146                             24,141
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       5,530,000                         5,682,000
  14-Oct-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 0.23688 0.2545 0.34550
  LIBOR EUR (%năm): -0.53014 -0.50429 -0.458
   Tỷ giá được cập nhật lúc 15/10/2020  08:27 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      

RECOMMENDED NEWS

FOLLOW US

BROWSE BY CATEGORIES

BROWSE BY TOPICS

Bảng giá vàng Mi Hồng Giá vàng 610 Mi Hồng Giá vàng Kim Thành Huy giá vàng Kim Thành Huy Nghệ An Giá vàng Kim Thành Huy tp Vinh Giá vàng Kim Thành Huy Vinh giá vàng Kim Thành Hảo Giá vàng Kim Thành Nhân Giá vàng Kim Thành Thảo giá vàng kim tín 2 cần thơ Giá vàng Kim Tín bán ra hôm nay giá vàng kim tín tại cao bằng Giá vàng Kim Định hôm nay Giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ giá vàng mua vào Bảo Tín Minh Châu giá vàng mỹ hoa giá vàng mỹ hạnh hà đông giá vàng mỹ linh diêu trì giá vàng mỹ ngọc hôm nay giá vàng mỹ tho Giá vàng tây Mi Hồng lãi suất ngân hàng So sánh lãi suất ngân hàng thủ tục ngân hàng thủ tục ngân hàng bảo lãnh thủ tục vay ngân hàng thủ tục vay ngân hàng agribank thủ tục vay ngân hàng BIDV thủ tục vay ngân hàng mua nhà thủ tục vay ngân hàng Vietcombank thủ tục vay thế chấp ngân hàng ACB thủ tục vay thế chấp ngân hàng Vietcombank thủ tục vay tiêu dùng ngân hàng Vietcombank thủ tục vay tiền ngân hàng ACB thủ tục vay tiền tại ngân hàng Vietcombank thủ tục vay trả góp ngân hàng Vietcombank thủ tục vay tín chấp ngân hàng ACB thủ tục vay tín chấp ngân hàng Vietcombank Thủ tục vay vốn của ngân hàng Vietcombank thủ tục vay vốn ngân hàng Vietinbank thủ tục vay vốn thế chấp ngân hàng vietcombank thủ tục vay vốn tại ngân hàng ACB thủ tục vay vốn tại ngân hàng vietinbank tỷ giá euro tại hồ chí minh tỷ giá usd tại agribank

GIÁ VÀNG TỔNG HỢP

Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L 57,250,000 57,950,000
SJC 5c 57,250,000 57,970,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 57,250,000 57,980,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50,600,000 51,350,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 50,600,000 51,450,000
Nữ Trang 99.99% 50,250,000 51,050,000
Nữ Trang 99% 49,345,000 50,545,000
Nữ Trang 68% 32,867,000 34,867,000
Nữ Trang 41.7% 19,440,000 21,440,000

04:54:54 10/10/2021

Giá vàng Doji – Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
AVPL / SJC HN lẻ56955785
AVPL / SJC HN buôn56955785
Kim Ngưu56955785
Kim Thần Tài56955785
Lộc Phát Tài56955785
Kim Ngân Tài56955785
Hưng Thịnh Vượng50425107
Nguyên liệu 99.9950375057
Nguyên liệu 99.950325052
Nữ trang 99.9950075087
Nữ trang 99.949975077
Nữ trang 9949275042
Nữ trang 18k37153915
Nữ trang 16k33233623
Nữ trang 14k27872987
Nữ trang 10k14261576
Quy đổi (nghìn/lượng)--
USD/VND (Liên NH)--

04:53:06 10/10/2021